یوگا برای کودکان و نوجوانان

یوگا ابزار بسیار خوبی برای تغذیه طبیعت بچه ها است . کودکان نسبت به بزرگسالان موجودات باز و پذیرایی هستند ، ما فقط یوگا را به آنها آموزش نمی دهیم بلکه بهتر زندگی کردن را به آنها می آموزیم . یوگا می تواند آنها را برای یادگیری بهتر در مدرسه از لحاظ جسمی و روانی آماده کند و همچنین به افزایش خلاقیت آنها کمک کند و آن را بیدار کند . شارات آرورا اعتقاد دارد که آموزش یوگا باعث می شود آنها به پاسخ سوالات طبیعی خود بهتر دست یابند و همچنین رشد معنوی آنها هموارتر می شود .

در این کلاس ها علاوه بر اینکه به آموزش دقیق و جدی آنها پرداخته می شود ما کودکان را با بازی و تفریح سرگرم و شادی درونی آنها را بیدار می کنیم . اعتماد به نفس و جریان انرژی آنها را فعال می کنیم . کلاس های یوگا خود به خود هر نوع تنش را در زندگی کودکان درمان می کند و سلامتی آنها را بهبود می بخشد و در نتیجه مسیر روشن و کاملی را برای آنها باز می کند.

نیازی به تجربه یوگا در این دوره ها نیست .

این دوره ها در : ۰

سنتر یوگا دهارامکت ، دهارامسالا هر شنبه ها از ساعت ۱۷ الی ۱۸

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در روز شنبه ساعت ۱۶:۳۰ مراجعه شود

سنتر یوگا آرامبول ، شمال گوا هر سه شنبه از ساعت ۱۷ الی ۱۸

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در روز شنبه ساعت ۱۶:۳۰ مراجعه شود

 

اطلاعات بیشتر از مرکز یوگا آرامبول ، شمال گوا

این مرکز در طول زمستان فعالیت می کند ، از اوایل نوامبر تا اواخر مارچ

این مرکز برای بهرمند شدن همه دانش آموزان در همه سطح ها است ، حتی آنهایی که هیچ تجربه ایی در هیمالیا یوگا سنتر نداشتند . در این مرکز شارات آرورا سخرانی های رایگان مبنی بر موضوعات مختلف مربوط به یوگا ، مراقبه و در مورد موضوعاتی مثل رژیم غذایی و سلامتی برگزار می کند . این جلسات سه شنبه ها ساعت ۱۵ برگزار می شود، موضوع این جلسات بر روی تخته یوگا سنتر نوشنته واعلام خواهد شد .

اطلاعات بیشتر از مرکز یوگا دهارامکت ، دهارامسالا

این مرکز در طول بهار ، تابستان و پاییز فعالیت می کند ، از اوایل آپریل تا اواخر اکتبر

این مرکز برای بهرمند شدن همه دانش آموزان در همه سطح ها است ، حتی آنهایی که هیچ تجربه ایی در هیمالیا یوگا سنتر نداشتند . در این مرکز شارات آرورا سخرانی های رایگان مبنی بر موضوعات مختلف مربوط به یوگا ، مراقبه و در مورد موضوعاتی مثل رژیم غذایی و سلامتی برگزار می کند . این جلسات دو شنبه ها ساعت ۱۵ برگزار می شود، موضوع این جلسات بر روی تخته یوگا سنتر نوشنته واعلام خواهد شد .

 

Upcoming Trainings & Events

Special Yoga Course for Vipassana Meditators
Venue: Dharamkot Centre
Date: 22 May - 2 June 2019
Price: Rs. 13,760/-
More Info Book Now

 

9-Day Intensive Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 24 June - 2 July 2019
Price: Consult
More Info

 

160H Chakras & Evolution of Consciousness Immersion Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 3 - 22 July 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 3 July - 12 August 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga Therapy Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 31 July - 25 August 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 14 - 25 August 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

Special 10-Day Workshop for Back Pain
Venue: Goa Centre
Date: 29 January - 9 February 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

“Yoga & Ayurveda” Special Intensive Course
Venue: Goa Centre
Date: 12 - 23 February 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

9-Day Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 28 February - 7 March 2020
Price: Consult
More Info

 

160H Pranic Healing Immersion Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 - 28 March 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 March - 19 April 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 22 April - 3 May 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga Therapy Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 22 April - 17 May 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

17th Anniversary of the BKS Iyengar Yoga Hall
Venue: Dharamkot Centre
Date:
Price: Free