یوگا برای بانوان ( توالی آساناهای مخصوص دوران قاعدگی ) ۰

در صورت پیروی از یک برنامه خاص بانوان در دوران قاعدگی خود درد نخواهند داشت، یک معلم خانوم در طول دوره به شما حرکت های لازم را آموزش می دهد . تجربه قبلی در ضمینه یوگا لازم نیست .

این دوره ها در : ۰

سنتر یوگا دهارامکت ، دهارامسالا هر دوشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۸

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در روز دوشنبه ساعت ۱۵:۳۰ مراجعه شود

سنتر یوگا آرامبول ، شمال گوا هر سه شنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۸

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در روز دوشنبه ساعت ۱۵:۳۰ مراجعه شود

 

اطلاعات بیشتر از مرکز یوگا آرامبول ، شمال گوا

این مرکز در طول زمستان فعالیت می کند ، از اوایل نوامبر تا اواخر مارچ

این مرکز برای بهرمند شدن همه دانش آموزان در همه سطح ها است ، حتی آنهایی که هیچ تجربه ایی در هیمالیا یوگا سنتر نداشتند . در این مرکز شارات آرورا سخرانی های رایگان مبنی بر موضوعات مختلف مربوط به یوگا ، مراقبه و در مورد موضوعاتی مثل رژیم غذایی و سلامتی برگزار می کند . این جلسات سه شنبه ها ساعت ۱۵ برگزار می شود، موضوع این جلسات بر روی تخته یوگا سنتر نوشنته واعلام خواهد شد .

اطلاعات بیشتر از مرکز یوگا دهارامکت ، دهارامسالا

این مرکز در طول بهار ، تابستان و پاییز فعالیت می کند ، از اوایل آپریل تا اواخر اکتبر

این مرکز برای بهرمند شدن همه دانش آموزان در همه سطح ها است ، حتی آنهایی که هیچ تجربه ایی در هیمالیا یوگا سنتر نداشتند . در این مرکز شارات آرورا سخرانی های رایگان مبنی بر موضوعات مختلف مربوط به یوگا ، مراقبه و در مورد موضوعاتی مثل رژیم غذایی و سلامتی برگزار می کند . این جلسات دو شنبه ها ساعت ۱۵ برگزار می شود، موضوع این جلسات بر روی تخته یوگا سنتر نوشنته واعلام خواهد شد .

 

Upcoming Trainings & Events

Special Yoga Course for Vipassana Meditators
Venue: Dharamkot Centre
Date: 22 May - 2 June 2019
Price: Rs. 13,760/-
More Info Book Now

 

9-Day Intensive Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 24 June - 2 July 2019
Price: Consult
More Info

 

160H Chakras & Evolution of Consciousness Immersion Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 3 - 22 July 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 3 July - 12 August 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga Therapy Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 31 July - 25 August 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 14 - 25 August 2019
Price: Consult
More Info Book Now

 

Special 10-Day Workshop for Back Pain
Venue: Goa Centre
Date: 29 January - 9 February 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

“Yoga & Ayurveda” Special Intensive Course
Venue: Goa Centre
Date: 12 - 23 February 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

9-Day Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 28 February - 7 March 2020
Price: Consult
More Info

 

160H Pranic Healing Immersion Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 - 28 March 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 March - 19 April 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 22 April - 3 May 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga Therapy Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 22 April - 17 May 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

17th Anniversary of the BKS Iyengar Yoga Hall
Venue: Dharamkot Centre
Date:
Price: Free