Kurs nauczycielski z Sharatem Arora w Himalayan Iyengar Yoga Centre

13 March - 22 April 2016 and 29 September - 8 November 2016 at the Himalaya Shanti Ashram – our Eco Retreat for Yoga, Meditation and Healing

Kurs nauczycielski z mistrzem jogi Sharatem Arora jest praktycznym szkoleniem z nauczania asan i pranajamy studentów każdego poziomu i wieku, w różnych sytuacjach. Innymi słowy, chodzi tu nie tylko o poznanie szczegółów praktyki jogi, ale o nabycie umiejętności przekazywania tej wiedzy oraz doświadczenia wystarczającego dla prowadzenia studentów na poziomie fizycznym, emocjonalnym i energetycznym.

Kurs nauczycielski (Teachers Training Course – TTC) to rygorystyczny kurs 6-tygodniowy odbywający się w Aśramie Himalaya Shanti, naszym specjalnym miejscu stworzonym dla jogi, medytacji i leczenia, które wspiera skupione, pogłebione studia i praktykę.

Yoga Teacher Training

Na pierwszą część TTC składa się 3-tygodniowy Kurs intensywny dedykowany konkretnemu tematowi, który przygotowuje studentów do pogłebionej praktyki jogi. Jest to czas przeznaczony na codzienną praktykę asan, medytacji, prajanajmy, pozycji relaksacyjnych – od godzin porannych do zachodu słońca. W trakcie tego odosobnienia studenci całkowicie poświęcają się poznawaniu siebie  i transformacji, nie mając wiele czasu na innego rodzaju zajęcia.

Kolejne 3 tygodnie Kursu to szkolenie pedagogiczne, podczas którego studenci poznają wszelkie aspekty nauczania jogi. Jego program rozwija i motywuje osoby, które pragną uczynić ścieżkę jogi sposobem na życie oraz chcą się tym dzielić z innymi.

Podczas pedagogicznej części kursu studenci odbywają wcześnie rano praktykę własną pozycji odwróconych i pranajamy, dzięki czemu w trakcie zajęć przedpołudniowych są w stanie całkowicie skupić się na nauczaniu asan przez mistrza jogi nauczyciela Sharata Arora. W trakcie tych sesji studenci dowiadują się jak dokonywać diagnozy problemów z ciałem i umysłem, poprzez spostrzeganie nierówności i braku równowagi, oraz poznają sposoby ich rozwiązywania.

Sesje popołudniowe są poświecone nauczaniu instrukcji, układania sekwencji z najważniejszych pozycji oraz rozpoznawania błędów w wykonywaniu asan i robieniu korekt. Zagłębiamy się również w aspekty autoprezentacji nauczyciela, poruszając temat mowy ciała i odpowiedniego używania głosu, tak aby tworzyć pozytywną atmosferę w trakcie zajęć oraz budować zaufanie i szacunek studentów.

Codziennie uczestnikom serwowane są dwa zdrowe posiłki wegetariańskie bez owoców oraz  popołudniowa herbata. Owoce mogą być zakupione w sklepiku w aśramie. Kurs nauczycielski ma taką samą strukturę jak Kursy intensywne, ze względu na rozkład zajęć, program kursu i ogólną atmosferę medytacyjną. Od studentów oczekuje się, by przed porannymi zajęciami zakończyli swoją praktykę własną.

Program Kursu nauczycielskiego:

 • Szkolenie i praktyka z technik nauczania asan, pranajamy i medytacji
 • Studiowanie anatomii i fizjologii ciała, w spoczynku i ruchu
 • Analiza ciała, w spoczynku i ruchu
 • Poznawania i praktyka korekt na poziomie fizycznym, mentalnym i energetycznym
 • Joga terapeutyczna i stosowanie różnej praktyki jogi dla poszczególnych typów ciała i problemów zdrowotnych
 • Filozofia jogi, w tym studiowanie „Jogasutry” Patandżalego
 • Etyka jogi, w tym zagadnienia moralne i obowiązków nauczyciela i uzdrowiciela
 • Praktyka własna i poznawanie subtelnych aspektów jogi, medytacji i uzdrawiania z perspektywy nauczyciela i uzdrowiciela.

Ważne: PRZED rozpoczęciem Intensywnego kursu/Kursu nauczycielskiego należy najpierw ukończyć trzy 5-dniowe kursy jogi w Himalayan Iyengar Yoga Centre. Jeśli trzy (lub więcej) 5-dniowych kursów jogi  zostało ukończonych we wcześniejszych latach, wówczas student musi odbyć przynajmniej jeden 5-dniowy kurs jogi zaraz przed Intensywnym kursem/Kursem nauczycielskim.

Ważne: 3-tygodniowy Intensywny kurs, odbywający się zaraz przed Kursem nauczycielskim, jest obowiązkowy. Jeśli Intensywny kurs był ukończony w poprzednich latach, można zgłosić indywidualną prośbę do nauczyciela Sharata Arora o uczestnictwo jedynie w Kursie nauczycielskim.

Ważne: Ukończenie Kursu nauczycielskiego pierwszego stopnia nie upoważnia do nauczania jogi, jest to jedynie początek trwającego 2-3 lata programu uzyskiwania uprawnień nauczycielskich.

Zasady i Regulamin: W celu utrzymania wysokiej jakości nauczania i uczestnictwa, Kurs nauczycielski ma dokładnie ustalone Zasady Uczestnictwa oraz Regulamin.

Dodatkowe informacje : Uczestnicy, którzy mają specjalne wymagania dietetyczne będą ponosić dodatkową opłatę 150 INR na dzień.

Proszę zapoznać się z dokumentami: Wymagania do Uczestnictwa, Kodeks Postępowania oraz Warunki Płatności.

Jeśli masz dalsze ptania zapoznaj się z również z sekcją Frequently Asked Questions (FAQ).

Rezerwacja i zadatek:
W celu dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

2nd Level Yoga Teachers Training Course

Podczas Kursu nauczycielskiego drugiego stopnia badamy głębiej rozpoznane w studentach blokady na płaszczyznach mentalnych i energetycznych i poznajemy sposoby, które mogą pomóc te blokady usunąć. Te spostrzeżenia prowadzą nas dalej w zrozumieniu praktyki jogi jako terapii. Z tego powodu osoby, które aplikują na Kurs, powinny posiadać swoistą wiedzę na temat typowych dolegliwości, ich objawów i leczenia w terapiach zarówno alopatycznych jak i alternatywnych.

During the Teachers Training Course Level 2 at the Himalayan Iyengar Yoga Centre we will go into the basics of teaching Pranayama as well as how to conduct the Intensive Courses.

To be able to participate in TTC level 2 the students must firstly complete the TTC level 1 at the Himalayan Iyengar Yoga Centre.

After completing the Teachers Training Course Level 2 to receive a Yoga Teacher Certificate, it should be noted that the teacher trainees must practice Sharat Arora Yoga Method diligently afterwards; assist the 5-Day Yoga Courses at the HIYC for minimum 6 months (in 1 time or 2-3 times for shorter periods); as well as additionally, five creative research papers must be written on each of the following subjects:

 • Atanomia/fizjologia asan i pranajamy;
 • “Jogasutry” Patandżalego
 • “Hatha Pradipika”
 • Analiza porównawcza jogi i religi
 • Medycyna ajurwedyjska

Zasady i Regulamin: W celu utrzymania wysokiej jakości nauczania i uczestnictwa, Kurs nauczycielski ma dokładnie ustalone Zasady Uczestnictwa oraz Regulamin.

Dodatkowe informacje: Uczestnicy, którzy mają specjalne wymagania dietetyczne będą ponosić dodatkową opłatę 150 INR na dzień.

Proszę zapoznać się z dokumentami: Wymagania do Uczestnictwa, Kodeks Postępowania oraz Warunki Płatności.

Zapoznaj się z również Frequently Asked Questions (FAQ).

Rezerwacja i zadatek:
W celu dokonania rezerwacji i wpłaty zadatku prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

Uzyskanie Certyfikatu Nauczycielskiego od Sharata Arora z Himalayan Iyengar Yoga Centre

Ukończenie Kursu nauczycielskiego pierwszego stopnia nie upoważnia do nauczania jogi, jest to jedynie początek programu uzyskiwania uprawnień nauczycielskich trwającego dwa do trzech lat, w zależności od intensywności. Po ukończeniu pierwszego TTC student musi pozostawać w regularnym kontakcie z Sharatem Arora.

Obejmuje to zrobienie conajmniej czterech Kursów 5-dniowych oraz asystowanie przy tychże kursach przez mimum rok w celu zdobycia niezbednego doświadczenia. Zaleca się, aby szkolący się nauczyciele wypełnili wymagania związane z asystowaniem w trakcie pierwszego roku zaraz po ukończeniu TTC. Zmiany w programie wynikające z prywatnych względów muszą być uzgodnione z nauczycielem Sharatem Arora.

Po ukończeniu TTC pierwszego stopnia szkolący sie nauczyciele mogą przyjeżdżać na dluższe okresy czasu, aby nauczyć się więcej o jodze terapeutycznej oraz zdobyć niezbędne doświadczenie poprzez :

 • asystowanie w zajęciach dla studentów wszystkich poziomów, Kursach 5-dniowych, terapeutycznych, intensywnych, zajęciach dla kobiet, dzieci
 • nauczanie pod  kontrolą Sharata Arora w trakcie Kursów 5-dniowych, terapeutycznych, intensywnych, zajęć dla kobiet, dzieci
 • konsultacje i osobisty nadzór mistrza jogi Sharata Arora na każdym etapie programu szkolenia nauczcieli w Himalayan Iyengar Yoga Centre

W ostatnim roku programu szkolący się nauczyciele biorą udział w Kursie nauczycielskim drugiego stopnia. Oprócz uczestnictwa w zajęciach praktycznych należy przedłożyć prace napisane w konsultacji z Sharatem Arora na następujące tematy:

 • Atanomia/fizjologia asan i pranajamy
 • “Jogasutry” Patandżalego
 • “Hatha Pradipika”
 • Analiza porównawcza jogi i religi
 • Medycyna ajurwedyjska

Opracowanie każdego z tematu powinno zajmować 8-12 stron A4, czcionka Verdana 12. Praca może być dłuższa, jednak nie powinna zajmować więcej niż 30 stron.

Opracowanie musi być pracą własną, opartą o badania i doświadczenie. Można odwoływać się do innych opracowań, jednak odwołania te nie powinny zajmować więcej niż 5% pracy i muszą być jasno opatrzone przypisami.

Zaleca się, aby szkolący się nauczyciele przedłożyli wskazane prace w trakcie pierwszych dwóch lat trwania programu.

Upcoming Trainings & Events

Special 10-Day Workshop for Back Pain
Venue: Goa Centre
Date: 1 - 12 January 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

“Yoga & Ayurveda” Special Intensive Course
Venue: Goa Centre
Date: 15 - 26 January 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

9-Day Intensive Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 28 February - 7 March 2020
Price: Consult
More Info

 

160H Pranic Healing Immersion Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 - 28 March 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 9 March - 19 April 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga & Meditation Silent Retreat
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 22 April - 3 May 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

Yoga Therapy Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 22 April - 17 May 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

17th Anniversary of the BKS Iyengar Yoga Hall
Venue: Dharamkot Centre
Date:
Price: Free

 

Special Yoga Course for Vipassana Meditators
Venue: Dharamkot Centre
Date:
Price: Rs. 13,760/-
More Info Book Now

 

9-Day Intensive Course
Venue: Dharamkot Centre
Date: 22 June - 1 July 2020
Price: Consult
More Info

 

160H Chakras & Evolution of Consciousness Immersion Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 1 - 20 July 2020
Price: Consult
More Info Book Now

 

320H Yoga Teachers Training Course
Venue: Himalaya Shanti Ashram
Date: 1 July - 10 August 2020
Price: Consult
More Info Book Now